Aktualności

Data publikacji: 16.04.2020

Stanowisko Zarządu Turf Club Służewiec w sprawie nadchodzącego sezonu w świetle epidemii COVID19

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu wyścigów konnych 2020 Zarząd Turf Club Służewiec pragnie wyrazić swoje stanowisko w sprawie nadchodzącego sezonu w świetle epidemii COVID19.

Na wstępie, pragniemy odnieść się do kwalifikacji prawnej wyścigów konnych, przypominając, że podlegają one Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wynika to z faktu, że rywalizacja koni na torze wyścigowym jest jedyną próbą selekcyjną dla zwierząt hodowlanych jakimi są konie pełnej krwi angielskiej oraz pomocniczymi próbami selekcyjnymi dla zwierząt hodowlanych jakimi są konie czystej krwi arabskiej. 

Wyrażamy zrozumienie dla decyzji Prezesa Tomasza Chalimoniuka w sprawie rozpoczęcia sezonu z opóźnieniem i jedynie jako bezpośrednich prób selekcyjnych koni do hodowli a nie imprez masowych służących rozrywce mieszkańców Stolicy. Imprezy masowe, kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne towarzyszące wyścigom stały się ich częścią ale ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zrozumiałe jest żeby tymczasowo próby selekcyjne odbywały się bez publiczności z minimalnym, potrzebnym do odbycia się prób dzielności personelem. 

Jako członkowie stowarzyszenia zrzeszającego właścicieli i hodowców koni już dostosowaliśmy się do ograniczeń nałożonych przez Ministra Zdrowia i Sanepid a w szczególności przestrzegamy wszystkich zaleceń sanitarnych z przymusową naszą nieobecnością na torach włącznie. 

Wierzymy, że powstaje plan wspierający hodowlę polskich koni oraz zwiększający atrakcyjność rywalizacji z powiększeniem puli włącznie, oraz szczególnym wsparciem hodowli polskiej, co doprowadzi do zwiększenia liczby właścicieli koni, a będzie przygotowany i wdrażany przez Prezesa PKWK i Radę PKWK.

Obecne wsparcie wielu ministerstw oraz dziedzin naszego życia przez Rząd RP, z pewnością nie ominie Ministerstwa Rolnictwa a poprzez Ministerstwo również PKWK. Właściciele i hodowcy koni oczekują na działania pomocowe, które pomogą w ratowaniu polskiej hodowli koni. 

Ten rok jest szczególnie trudny dla całego środowiska i bez działań pomocowych, bardzo trudno będzie utrzymać hodowlę koni, choćby na dotychczasowym poziomie. Turf Club jest gotowy wziąć udział w dyskusji na temat, jak pomóc hodowli i wyścigom oraz również pomóc w tworzeniu takiego planu pomocowego. 

Od zeszłego sezonu można śledzić wyścigi na żywo za pośrednictwem Internetu oraz telewizji co w tym trudnym czasie może okazać się szczególnie cenne dla Torów Wyścigów Konnych, bo bardzo zwiększy popularność tego miejsca w Stolicy.

Głęboko wierzymy, że tak PKWK jak również Totalizator Sportowy, robią wszystko co możliwe aby sezon ruszył 2-go maja.

Poniżej wyciąg z zaleceń Ministra Zdrowia z 25.03 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 oraz uchylenie części rozporządzenia z dnia 31.03.2020 i na koniec projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający dotychczasowe zalecenia i ograniczenia.

 

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem


Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

W ostatnich dniach wprowadziliśmy zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
 Wydarzenia

Brak wydarzeń w najbliższym czasie

Polecamy