Sprzedaż koniRoczniaki

Aktualna liczba ogłoszeń:  0

Konie w treningu

Aktualna liczba ogłoszeń:  0

Konie po karierze

Aktualna liczba ogłoszeń:  2


REGULAMIN OFERTY

 1. Stowarzyszenie Turf Club umieszcza na swojej stronie konie oferowane bezpośrednio przez właścicieli
 2. Za umieszczenie konia na stronie Stowarzyszenie pobiera jednorazową opłatę w wysokości 300zł w przypadku większej ilości koni przysługuje zniżka 10%
 3. Właściciel konia, który powierzył Stowarzyszeniu umieszczenie konia do sprzedaży na stronie turfclubpolska.pl zwany jest dalej Sprzedającym.
 4. Sprzedający zobowiązany jest do przesłania zdjęć oraz opisu z pochodzeniem konia na maila: joannalukaszuk@turfclub.gmail.com
 5. Warunkiem umieszczenia oferowanego konia na stronie Turf Club jest przekazanie jednorazowej opłaty w wysokości 300zł na wskazane poniżej konto Stowarzyszenia
 6. Turf Club po ww. opłacie zobowiązuje się do umieszczenia konia na stronie turfclubpolska.pl oraz na na Facebook
 7. Turf Club przysługuje prawo do selekcji oferowanych koni na sprzedaż. Przy czym zastrzega sobie możliwość wycofania konia ze strony bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 8. Opis cech i predyspozycji koni jest dokonywany na podstawie informacji przekazywanych przez Sprzedającego, przy czym TC zastrzega, że opis ten nie gwarantuje posiadania deklarowanych przez Sprzedającego cech, predyspozycji, czy możliwości. W związku z tym, żadnej ze stron nie przysługują w stosunku do TC żadne roszczenia.
 9. Turf Club  nie odpowiada za stan zdrowia koni oferowanych do sprzedaży przez Sprzedających.
 10. Turf Club nie pośredniczy przy zakupie koni jedynie umożliwia kontakt zainteresowanych stron
 11. Zakup odbywa się w formie indywidualnych negocjacji pomiędzy sprzedającym a kupującym
 12. Opłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenie Turf Club Służewiec na Rachunek
  13 1240 6250 1111 0010 3659 5506 w tytule należy wpisać pochodzenie konia

 

Wydarzenia

Brak wydarzeń w najbliższym czasie

Polecamy